Zaproszenie do składania ofert na usługi geodezyjne