Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego Starosty Oleskiego Nr POŚR.6225-1/2/2008 z dnia 15 lutego 2008r.

Pliki do pobrania