"MALUCH+" Kolejna otrzymana dotacja w tym roku!!!

 
Tym razem na utworzenie klubu dziecięcego dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Inwestycja będzie w miejscowości Gorzów Śląski.
 
Burmistrz Artur Tomala został zaproszony na uroczyste wręczenie przez przez Pana Stanisława Szweda Wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej promesy potwierdzającej kwotę przyznanego dofinansowania w 2019 roku. Spotkanie odbyło się w dniu dzisiejszym w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
Promesa dotyczy "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019" ogłoszonego przez MRPiPS.
 
Gmina Gorzów Śląski jako beneficjent w/w programu otrzymała kwotę 720.000,00 zł.
 
Więcej informacji wkrótce...