Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawy wodne ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie śląskim