Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód Zdziechowice 193

Pliki do pobrania