Harmonogram spotkań informacyjno - konsultacyjnych. LGD Górna Prosna.