Informacja o wszczęciu postępowania administrayjnego

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - na działce nr 334 Obręb Gorzów Śląski.

Pliki do pobrania