Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 KŁ PONOWA w Gorzowie Śląskim