Zmiana Organizacji Ruchu na ul. A.Mickiewicza w Gorzowie Śląskim od 22-11-2019 r.