Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2020r. Marszałka Województwa Opolskiego

Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Zawiadomienie o wyłożeniu w dniu 9 marca 2020r w/w projektu do publicznego wglądu.

Pliki do pobrania