INFORMACJA NZOZ VITA s.c. ul. Oleska 5, Kozłowice 46-310 Gorzów Śląski