INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI NZOZ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI