Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inewntaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z 08-07-2021r.
Obręb Gorzów Śląski -szczegółowy wykaz działek w załączniku poniżej