Szanowni Mieszkańcy

Trwają prace nad strategią rozwoju partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej, które tworzągminy Gorzów Śląski, Olesno, Radłów i Zębowice oraz powiat oleski. Partnerzy przygotowali propozycje czterech dużych projektów strategicznych. Noszą one nazwy:

  1. FIT PARTNERSTWO
  2. PARTNERSTWO Z KLIMATEM
  3. MOBILNE PARTNERSTWO
  4. WODY PARTNERSKIE

Są to przedsięwzięcia partnerskie, ponieważ odpowiadają one na zdiagnozowane, wspólne potrzeby nie jednej, a kilku społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru partnerstwa.

Jak zawsze głos Mieszkańców jest dla nas ważny. Poniżej znajdą Państwo formularz, a w nim podstawowe informacje na temat zakresu planowanych projektów partnerskich. W formularzu tym można podzielić się opinią, skomentować zapis lub zgłosić uwagi. Prosimy
o przesłanie wypełnionego formularza (w załączeniu) na adres ms.bdp@gorzowslaski.pl lub ks.bdp@gorzowslaski.pl do 10 sierpnia br.

Zgłoszone opinie i uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w opracowaniu i udoskonaleniu zapisów strategiirozwoju partnerstwa.

Więcej informacji na temat planowanych przedsięwzięć znajdą Państwo w prezentacji, która jest załączona. 

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dla partnerstwa dokumentu!

 

 

Prezentacja propozycji projektów partnerskich

Formularz zgłaszania uwag i opinii do propozycji projektów partnerskich

Klauzula informacyjna