ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCE III POWSTANIE ŚLĄSKIE.

27 lipca 2021 roku Burmistrz Gorzowa Śląskiego Mariusz Nieckarz był gospodarzem spotkania, które dotyczyło ofiarowanej przez Prezydenta RP Gorzowowi tablicy upamiętniającej 100 rocznicę III powstania śląskiego.
Powstania śląskie to trzy konflikty zbrojne, które miały miejsce w lataach 1919-1921 między ludnością polską a niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej i odyskaniu przez Polskę upragnionej niepodległości.
Najkrwawsze, III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku i było największym zrywem powstańczym Ślązaków w XX wieku. Po trudnych starciach w powstaniu śląskim w 1922 roku podpisano w Genewie konwencję w sprawie Śląska. Konwencja ta była korzystnia dla Polski, ponieważ po podziale ziem Polsce przypadło 50 % hutnictwa i 76 % kopalń węgla.
Naszymi gośćmi byli dziś p.o. Naczelnika pani Renata Wojciechowska z Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Delegatury IPN w Opolu,
Dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu pan Bartosz Jan Kuświk, Burmistrz elekt pan Rafał Kotarski.
Po złożeniu kwiatów na grobie Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim Burmistrz wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na spotkanie do MGOK, celem odsłonięcia pamiątkowej tablicy.
 
 
 
 
 
 
 Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją, garnitur i na świeżym powietrzu
 
 Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją, samochód i na świeżym powietrzu
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją, garnitur i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku