PODATEK AKCYZOWY ZA SAMOCHODY- DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU

Szanowni Państwo,

W związku ze zwiększoną liczbą telefonów klientów urzędów skarbowych do Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu w sprawach będących we właściwości urzędów skarbowych, w tym zapytań o podatek akcyzowy za samochody sprowadzone z Unii Europejskiej, informujemy, że jednostką właściwą w zakresie podatku akcyzowego jest Drugi Urząd Skarbowy w Opolu.

Podajemy dane teleadresowe urzędu:Opole, ul. Cementowa 6, tel.77 442 11 01, e-mail:  2us.opole@mf.gov.pl. W sprawach podatku akcyzowego należy dzwonić pod nr. tel.: 77 40 74 594; 77 44 89 731; 77 44 89 747.

Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym, które można załatwić w Drugim Urzędzie Skarbowym w Opolu to m.in.:

  • rejestracja podmiotów,
  • przyjmowanie powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych,  gazowych, tytoniowych,
  • przyjmowanie deklaracji podatkowych, w tym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
  • wydawanie zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
  • przyjmowanie zabezpieczeń akcyzowych.