INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO