STYPENDIA DLA UCZNIÓW KLAS 7 I 8 ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego "Wspieramy najlepszych IV", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Program stypendialny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas VII i VIII) i ponadpodstawowych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
REGULAMIN DOSTĘPNY: www.opolskie.pl w zakładce REGION.
Nabór wniosków przeprowadzony będzie do 13 do 24 września 2021 roku.
Wnioski można składać:
1. Listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Pistaowska 14
45-082 Opole
2. poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
3. osobiście- do skrzynki podawczej na terenie urzędu:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel.: 774467830, 774467831, 774467834, 774467835 lu 774467837.