W załączniku poniżej przekazujemy informację Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącą utrzymania urządzeń melioracji wodnych.