DOTYCZY ZAKAZU ZATRZYMYWANIA SIĘ I POSTOJU POJAZDÓW POMIĘDZY BUDYNKIEM URZĘDU A POSESJĄ NR 9.