ZBIORKA PUBLICZNA NA CELE POMOCOWE DLA UKRAINY- GORZÓW DLA UKRAINY

90 8909  0006 0060 0600 2603 0002