OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO-GARAŻU POŁOŻONEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. RYNEK 11