Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 17.05.2022 r. do 21.06.2022  r.:

  • pisemnie na adres ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Konsultacje Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030), lub
  • przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: strategia@polnocnysubregion.pl (w temacie wiadomości wpisując: Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030).