ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO NR 0050.113.2022 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI