INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 728/130 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY