INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 732/130 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY