INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 734/130 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY