INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 735/130 I DZIAŁKA NR 15/8 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY