Zarządzenie Nr 0050.130.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 29.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia położonego w miejscowości Pakoszów.