Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gorzów Śląski

Informujemy, że zadanie pn. ,,Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gorzów Śląski’’ zostało zakończone. Inwestycja polegająca na zakupie i montażu 14 lamp solarnych objęła sołectwa: Budzów, Krzyżanowice, Pawłowice, Uszyce, Zdziechowice oraz  teren garaży za budynkiem OSP Gorzów Śląski.

Prace wykonał Zakład Usługowo- Handlowy ,,INSTAL’’ Marian Janas, ul. Warszawska 70, 46-320 Praszka.

 Lampy solarne oświetlą miejsca, które tego wymagały przy jednoczesnym zaoszczędzeniu energii elektrycznej i kosztów z tym związanych.