Zarządzenie nr 0050.250.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 22.12.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Jastrzygowice oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195/4 o powierzchni 0,9319 ha