Zarządzenie nr 0050.8.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 11.01.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Gorzów Śląski oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 914 o powierzchni 0,2031 ha i działka ewidencyjna nr 915 o powierzchni 0,1303 ha.