Rozporządzenia Porządkowe Wojewody Opolskiego Nr 0510/P/14/2023 z dnia 9 maja 2023r. i Nr 0510/P/33/2023 z dnia 28 września 2023r.

Rozporządzenie Porządkowe Nr 0510/P/14/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 9 maja 2023r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500 oraz Rozporządzenie Porządkowe Nr 0510/P/33/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500  w załącznikach poniżej 

Pliki do pobrania