Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu na czas nieokreślony z dnia 3.07.2023 roku.