Zarządzenie nr 0050.92.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 07.07.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 938 O POWIERZCHNI 0,0953 HA I 940 O POWIERZCHNI 0,0121 HA