Zarządzenie nr 0050.94.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 10.07.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2605 O POWIERZCHNI 0,0135 HA