INWESTYCJE DROGOWE

 
Podpisane zostały aż trzy umowy na inwestycje drogowe. Ich wartość w sumie to ponad 5,3 mln zł! Co istotne na wszystkie trzy zadania pozyskaliśmy dotacje zewnętrzne! 
 
Przebudowana zostanie droga w Skrońsku o długości prawie 2,5 km. To zadanie przewiduje całkowitą przebudowę warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni dróg wraz ze zjazdami na przyległe działki. Wykonane zostanie utwardzone pobocze. Ponadto: przydrożne rowy oraz remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej i przepustów rurowych pod zjazdami. Wykonawcą tej inwestycji będzie firma LARIX z Lublińca. Wartość zadania to 4.273.133,08 zł. Na jego realizację pozyskaliśmy 70-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
Przebudowana zostanie ponad 300-metrowa droga dojazdowa do gruntów rolnych w Uszycach, która prowadzi również do cmentarza parafialnego. Położony zostanie asfalt, pobocza będą utwardzone. Dodatkowo teren przy cmentarzu utwardzony zostanie płytami ażurowymi, w tym miejscu zamontowane również zostaną dwie lampy solarne.
Wykonawcą tego zadania będzie firma PD TRAKT z Kluczborka. Wartość zadania to 689.013,52 zł. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 105 tys. zł ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 
Odtworzony zostanie przepust w Skrońsku, który w sierpniu 2022 roku uległ uszkodzeniu podczas gwałtownej burzy i ulewy, która przetoczyła się przez to sołectwo.
Wykonawcą tego zadania będzie firma REMOST z Olesna. Wartość zadania to 345.903,40 zł. Na jego realizację otrzymaliśmy 130 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.