Zarządzenie nr 0050.111.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 11.08.2023 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Gorzów Śląski ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ