Zarządzenie nr 0050.116.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.08.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w miejscowości Jamy.