Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP do 30 listopada 2023r.

Prezes Rady Ministrów na podstawie   art. 16 ust. 1 ustawy  z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

  • nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 363 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 365 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO)  obowiązuje wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia  30 listopada 2023 roku do godz. 23:59.

https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-30-listopada-2023-r