DOBRE WIADOMOŚCI - KOLEJNE DOTACJE!

 
Ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Do gmin i powiatów trafi łącznie 4,5 mld zł na realizację ponad 2000 inwestycji.
 
Na liście dofinasowanych zadań znalazła się również nasza gmina Gorzów Śląski. Otrzymaliśmy 2.440.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych w Uszycach. To kolejne zadanie drogowe, które będzie realizowane w tym sołectwie.
 
Związek Powiatowo-Gminny „Samorządy Ziemi Oleskiej” otrzymał 4.508.000,00 zł dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP działających na obszarach zlikwidowanych PPGR. Jeden z samochodów – ŚREDNI – trafi do jednej z jednostek w naszej gminie.