ZAWIADOMIENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLE艢NIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ole艣nie w zwi膮zku ze stale wzrastaj膮cym zagro偶eniem oraz pojawieniem si臋 nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski przypomina o obowi膮zuj膮cym rozporz膮dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarz膮dzenia 艣rodków zwi膮zanych z wyst膮pieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022.768 z dnia 06.04.2022 r.).

Pliki do pobrania