ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 0510/P/30/2023 WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2023 R. UCHYLAJĄCE ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU KORZYSTANIA Z WÓD KANAŁU GLIWICKIEGO