Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2024