Wykaz osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszklanego (16.10.2023 r.)