Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach

Blisko 4 mln zł kosztowała przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach. W dokładanych kwotach przedstawia się to następująco: wartość inwestycji - 3.990.000,00 zł, dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.790.500,00 zł. 
Dziś nastąpił odbiór techniczny tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców Uszyc inwestycji. Przebudowanych zostało ponad 5,5 km sieci wodociągowej, która została wykonana w latach 70-80 XX wieku i to głównie z rur azbestocementowych, żeliwnych i stalowych. 
Mieszkańcy Uszyc mogą cieszyć się nie tylko z nowej sieci, ale również z liczników do zdalnego odczytu, które znajdują się w każdej podłączonej posesji. Ich koszt to 68 tys. zł i pokryty został z budżetu gminy. 
Przewidywany termin zakończenia inwestycji wyznaczony został na grudzień 2023. Jednak już teraz do sieci podłączonych została część posesji, do końca roku - podłączone będą wszystkie i wtedy też stara sieć zostanie odłączona.