Zarządzenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.