INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

W związku z realizacją zadania pt.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych gmin: Gorzów Śląski, Rudniki, Radłów o łącznej powierzchni leśnej geodezyjnej ok. 1100 ha” oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, informujemy, że z końcem miesiąca będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Kontakt do wykonawcy: biuro@las-r.pl