Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 530) w dniach  2024-05-20 –2024-07-18 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gorzowie Śląskim, przy ul. Wojska Polskiego 15, w pokoju nr 12, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Gorzów Śląski dla obrębów ewidencyjnych: Miasto Gorzów Śląski, Więckowice, Budzów, Dębina, Goła, Jamy, Jastrzygowice, Kobyla Góra, Krzyżanowice, Kozłowice, Nowa Wieś, Pakoszów, Pawłowice, Skrońsko, Uszyce,  Zdziechowice.

Jednocześnie informuję, że:

  1. zgodnie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia projektu UPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;
  2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Oleśnie ze stanem na dzień 19.02.2024 r.

 

 

PROJEKTY UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW DO WGLĄDU:

Pliki do pobrania