MIASTO I GMINA W LICZBACH

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 154,12 km2, z czego 18,68 kmmieści się w granicach administracyjnych miasta. Tereny zalesione zajmują 22% ogółu terenu gminy, natomiast użytki rolne gminy stanowią 70,10 %.

Gmina Gorzów Śląski to miasto o tej samej nazwie oraz 14 sołectw. Liczba mieszkańców gminy ogółem wynosi 7 242 mieszkańców, w tym miasto Gorzów - 2 480 (w tym 1 183 mężczyzn i 1 297 kobiet) oraz sołectwa łącznie- 4 762 mieszkańców. 

Liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa               Liczba mężczyzn Liczba kobiet   
Budzów 75 76
Dębina 99 94
Goła 87 106
Jamy 164 175
Jastrzygowice 162 166
Kobyla Góra 37 41
Kozłowice 332 314
Krzyżanowice 110 113
Nowa Wieś 114 120
Pakoszów 55 51
Pawłowice 213 204
Skrońsko 156 155
Uszyce 442 414
Zdziechowice 328 348

Stan na dzień 31.12.2015 r.